Montáž podlahy

Montáž podlahy je věc, do které byste se neměli pouštět sami a raději si přizvat odborníky. Je spousta případů, kdy si zákazník zničil drahou krytinu špatným položením. Pokud nemáte zkušenosti s lepením nebo pasováním dílců, chováním materiálu, nepravidelným půdorysem a kontrolou podkladu, investice do podlahářů Vám ušetří desítky tisíc za zničenou podlahu. Někteří výrobci navíc poskytují dlouholetou záruku na krytinu pouze v případě odborné montáže.

Nejčastěji se řeší pokládání těchto typů podlah: plovoucí laminátové podlahy, masivní dřevěné podlahy, koberců, parket, pvc.

Laminátová podlaha, se nejčastěji pokládá jako plovoucí podlaha a patří mezi nejpoužívanější podlahové krytiny v domácnostech. Její montáž je velmi snadná. Pokud byste se do toho chtěli přece jen pustit sami, přinášíme návod, jak na to.

Pokládka laminátové podlahy

Co budete potřebovat:

Materiál

Podkladovou folii mirelon, lemovací a přechodové lišty, akrylový podlahový tmel ve shodném barevném tónu s podlahou a tekuté hřebíky (montážní lepidlo) k připevnění lemovacích lišt.

Nářadí

Elektrickou vrtačku, metr, přesný úhelník, dotahovací hák, ostrou kotoučovou nebo přímočarou pilku a klínky.

Dílce laminátové podlahy se doporučuje pokládat rovnoběžně s místností. V úzkých, dlouhých místnostech pokládejte dílce v podélném směru. Stálost podlahy se tím výrazně zlepší. Při pokládání průběžně přes několik místností rozdělte plochy v prostoru dveří, případně v průchodech, pomocí k tomu určených profilů. Počítejte přitom s mezerou mezi podlahou a všemi pevnými předměty a stěnami nejméně 10 mm. U místností s délkou stěny max. 10 m resp. 100 m2 (výpočtová hodnota obvodové mezery na každé straně 1,5 mm na l běžný metr stěny). Tato nezbytně nutná dilatační spára nesmí být vyplněna ani v ní nesmí být uložen elektrický kabel nebo jiný předmět. Případné existující dilatační spáry podkladu převezměte ve stejné velikosti. Když je podklad odpovídajícím způsobem připraven, položte nejprve fólii z PE jako parotěsná zábrana (nikoliv u dřevěných podkladů). Pásy by se měly překrývat nejméně o 20-30 cm a na stěnách by měly být vytaženy nahoru o 5-10 cm. Nyní položte mezivrstvu (kročejovou podložku) pro takovou šířku pásu, kterou budete potřebovat pro položení následujících 5-10 řad dílců. Začněte v levém rohu místnosti a jednotlivé dílce pokládejte tak, aby strana, na které je pero směřovala od stěny. Dbejte na to, aby byly dodrženy boční mezery cca 10 mm od stěny. První řadu zajistěte proti posunutí pomocí rozpěrky nebo distančních klínů. Část dílce, která zbyla z první řady, použijte na začátku další řady. Dbejte na to, aby spoje byly vzhledem k předešlé řadě přesazeny nejméně o 30 cm. První dílec druhé řady zasuňte na pero položených dílců. Vezměte následující dílec a čelní stranou jej zasuňte pod určitým sklonem do položeného dílce a přitlačte jej co nejtěsněji k podélné straně položené řady podlahy. Nyní zasuňte obě ruce pod vložený dílec a mírně jej nadzvedněte. (Přitom se mírně nadzvedává rovněž vedlejší položený dílec.) Nyní přitlačením dílců k sobě zajistěte jejich podélnou stranu. K tomu je vhodné se postavit na položenou plochu. Pokud mezi dílci není žádná viditelná mezera, je spoj LocTec řádně uzavřen a dílec může být celou plochou uložen na podlahu. Pokud je mezi dílci stále ještě mezera, opakujte předchozí úkony, avšak s použitím vyššího tlaku, případně zkontrolujte předchozí řadu. Uvedený postup se použije při pokládání zbytku řady a celé ostatní plochy. Dílec otočte tak, aby strana s drážkou přiléhala k straně s drážkou s čelní vůlí 10 mm od stěny. Nyní přiřízněte dílec na délku a zalícujte. Tento dílec zajistěte pomocí táhla. Stávající dřevěné zárubně se mohou zkrátit. Dbejte při tom rovněž na dostatečnou dilatační spáru pod. zárubní, a to min. 10 mm. Pokud dílec nelze nasadit se sklonem pro zajištění, je třeba jej připojit naplocho. Jestliže zárubně dveří nejsou zkracovány, je třeba mezi laminátovou podlahou a zárubní počítat s dilatační spárou min. 10 mm. I při pokládce poslední lamely využijeme dotahovací hák.